Google doodles 1998 – 2014

Den senaste i raden av män(niskor) att firas med en doodle på Googles förstasida var Thor Heyerdahl, i går. Jag använde Google Docs screenscraping-funktion, och gendercounter.net, för att kolla könsfördelningen på dem som fått den äran hittills, från starten med Claude Monet 2001. Och faktiskt, i år är fördelningen inte längre lika bedrövlig. Men hur det kunde ta sju år att få med den första kvinnan på världens största webbsida övergår fortfarande mitt förstånd.

Kommentera