Hej Kristallen!

kristallen_ut

Jag har räknat omnämnanden i programbladet för Kristallengalans seminarier. Talare som talar två gånger räknas dubbelt. Enligt gendercounter.net så fördelar sig samtliga som framträtt på Kristallenseminarierna sedan 2006 (var och en bara räknad en gång) så här: ♂ 185 (67 %) · ♀ 93 (33 %).

Det var Malin Ströman som reagerade på snedfördelningen i årets program, och misstänkte att Kristallens samarbete med Sime gjort snedfördelningen värre. Det vet jag inget om, men Sime har ett grundmurat dåligt rykte när det gäller jämställdhet.

Kommentera